Organisatie

Bij BuddyLink geloven wij in de kracht van samen doen en samen groeien.

Deel je kracht!

Op gezamelijke missie

Wij geloven in de kracht van samen doen en samen groeien. We zijn ervan overtuigd dat wij de vicieuze cirkel van kansarmoede doorbreken als we onze krachten delen. 

Afgelopen jaar hebben we met onze partners hard aan de weg getimmerd om BuddyLink op de kaart te zetten. Met als resultaat dat we een actieve online community hebben gecreëerd, een goede samenwerking met ArmenTekort (grondlegger van de buddywerking) en we hebben reeds een aantal buddy’s succesvol aan elkaar gekoppeld.

Ons team

Om onze visie om te zetten in realiteit werken we met een enthousiast en toegewijd team dat óók in het verhaal gelooft dat het tij te keren is!

We worden daarnaast geweldig gesteund door vele vrijwilligers, partners die ons financieel steunen en mensen die met ons meedenken. 

Met elkaar werken we dagelijks aan het creëren van een samenleving van gelijkheid en kansen.

Kim Bareman

Projectleider

"Ik zie een wereld voor me met gelijke kansen voor iedereen. Het is mijn visie en mijn streven om dit met elkaar te realiseren."

Maartje Verberk

Project coördinator

"Ik droom van een Roosendaal waarin (kans)armoede en sociale uitsluiting geen rol meer spelen."

Dorien van den Berg

Copy & Content strateeg

"Helpt mensen hun eigenheid te ontdekken, door het gebruik van de juiste taal."

Joanne de Rover

Vormgeefster

"Geloof in elkaars gaven en talenten, inspireert en motiveert de ander om te groeien."

BuddyLink is voor iedereen!

Of je nu ondernemer bent en je wilt maatschappelijk ondernemen, je bent een werknemer en je wilt werken aan je empowerment skills, of je wilt er simpelweg ‘zijn’ voor iemand in moeilijkheden. BuddyLink is voor iedereen!

We kunnen zelfs met voorbeelden onderbouwen dat de buddywerking en de hulpverlening van maatschappelijke organisaties complementair zijn aan elkaar.

Armoedemanifest

Dit hadden we nooit voor elkaar kunnen krijgen zonder alle initiatieven van uit de gemeente en andere samenwerkingspartners, die óók geloven in een samenleving zonder kansarmoede met gelijke kansen voor iedereen.

Eén van deze initiatieven is het Armoedemanifest, waarin de bestuurders van de Gemeente Roosendaal, MEE West-Brabant, Werkplein Hart van West-Brabant en WijZijn Traverse Groep op woensdag 1 juli 2020 hun handtekeningen gezet hebben.

‘Geen Roosendaler meer in armoede’. Het manifest verbindt en nodigt alle organisaties in Roosendaal uit die actief willen bijdragen aan het terugdringen van armoede. Het hele artikel lezen?

BuddyLink is actief op social media, volg ons: 

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?