Word Partner van BuddyLink

Buddylink en haar partners zijn op gezamenlijke missie om kansarmoede de wereld uit te helpen, door het ontwikkelen van talent, op basis van gelijkwaardigheid en empowerment.


Waarom is dit interessant voor uw bedrijf?

Het lijkt zo simpel, maar het is zo nodig. Onze hulp aan mensen die in kansarmoede leven en geen uitweg meer zien. Wij geloven in een samenleving van gelijke kansen voor iedereen, en zetten onze bewezen methodiek in om hierin een verschil te maken.

De ‘winst’ die we daarmee creëren is drieledig. We leveren een bijdrage een maatschappelijk probleem (kansarmoede), geven invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bedrijven (MVO) en we geven medewerkers de mogelijkheid zich persoonlijke te ontwikkelen en hun horizon te verbreden (zingeving).

Wilt u ook drie vliegen in één klap slaan? Lees dan wat u ervoor terugkrijgt.

Win-Win-Win

Voor ondernemer, werknemer en kanszoekende buddy

Win voor de ondernemer:

> Maatschappelijk ondernemen (duurzaam)

Niet alleen maar ambiëren (geld doneren), maar het vol trots doen.

> Maatschappelijk betrokken werknemers

Mensen willen graag een steentje bijdragen (zingeving), maar weten vaak niet hoe. Hiermee geeft u ze de mogelijkheid om daar invulling aan te geven.

> Goed werkgeverschap

Door werknemers de kans te geven aan bovenstaande een invulling te geven, laat u niet alleen betrokkenheid zien naar uw werknemers, maar ook naar uw omgeving (employer branding).

> Opleidingsbudget optimaal aanspreken

Op bovenstaande manier spreekt u uw opleidingsbudget optimaal aan.

> Persoonlijke ontwikkeling voor werknemers

De opleiding is zo ontwikkeld dat de werknemers niet alleen een ander leren te ‘empoweren’ (helpen groeien), maar ze zullen zichzelf ook persoonlijk verder ontwikkelen.

> Werknemers met betere vaardigheden

Werknemers leren met een open en positieve blik naar hun omgeving, en de mensen ín hun omgeving te kijken. Werknemers leren begrip op te brengen voor een ander, en zullen de talenten van een ander gaan zien en waarderen (ipv. zwakte). In eerste instantie leren ze dit ten opzichte van zichzelf, vervolgens gaan ze dit inzetten om hun buddy te ondersteunen, met als uiteindelijk resultaat dat ze dit gaan inzetten bij iedereen waar ze in hun omgeving mee te maken krijgen, bijvoorbeeld collega’s. Hiermee versterken ze niet alleen hun omgeving, maar ook zichzelf. Groei brengt zelfvertrouwen en meer zelfvertrouwen brengt een vitalere werknemer waar u als werkgever de vruchten van plukt.

> Bieden van afwisseling op het vele thuis werken

In coronatijd is het fijn en afwisselend om in contact te staan met iemand anders.

Win voor de werknemer:

> Goede opleiding en leuk ook

Hou je van persoonlijke groei? Dan is deze opleiding heel gaaf om te volgen.

> Bewustwording

Het brengt je een stuk bewustwording ten opzichte van jezelf, maar ook de wereld om jou heen.

> Persoonlijke ontwikkeling

Je leert meer open en positief naar jezelf, andere mensen én naar de wereld om je heen te kijken. Je leert denken in kwaliteiten ipv zwakten. 

> Betere sociale en communicatieve vaardigheden

Je leert hoe je kwaliteiten bij de ander kunt versterken, zonder iets van een ander weg te nemen of op te leggen wat de ander moet doen.

> Bewust worden van je krachten en die beter in kunnen zetten

Omdat je zowel bij jezelf als bij de ander leert denken in kwaliteiten en hoe deze te versterken, ga je ook bij jezelf zien welke kwaliteiten je nog meer in kunt zetten voor een nog beter resultaat.

> Voldoening/Zingeving

Doordat jij groeit, groeit jouw omgeving mee (collega’s, je familie en je buddy). Hiermee creëer je een impact voor jezelf en dit heeft zijn weerslag op jouw omgeving. Dit geeft voldoening, bergen energie en je wordt er blij van!

> Welkome afwisseling op het vele thuis werken

In coronatijd is het fijn en afwisselend om in contact te staan met iemand anders.

Win voor de maatschappij:

> Gezien worden

Jouw buddy voelt zich (vaak) voor het eerst in zijn of haar leven ECHT gezien. Iemand die investeert zonder te vertellen wat hij of zij ‘verkeerd’ doet of ‘zou moeten’ doen.

> Erbij horen

Dit maakt dat een buddy het gevoel krijgt erbij te horen en mee te doen. Misschien ook wel voor het eerst in zijn of haar leven.

> Je krachten leren kennen en versterken

De buddy weet vaak alleen maar wat zijn of haar zwakke punten zijn. Zodra hij/zij naar kwaliteiten leren kijken, krijgt hij/zij het gevoel dat hij/zij ertoe doet en ook kan bijdragen.

> Gelijkwaardigheid

 Je zult zien dat de ander helemaal niet zoveel van jou verschilt en dat je enorm veel van elkaar kunt leren. Ook al komen jullie uit een heel ander milieu. Er ontstaat onvermijdelijk een vriendschap.

> Ondersteuning bij het versterken van het netwerk

De buddy zit vaak al jaren in een netwerk dat hem of haar (vaak onbedoeld) naar beneden haalt. Door de community waar hij/zij in terecht komt kan de buddy een netwerk creëren van mensen die ondersteunend zijn.

> Vangnet

Dit netwerk van mensen dient tevens als vangnet, voor op het moment dat de buddy het even niet meer weet. 

De opleiding Meester in Empowerment

In deze opleiding leren we de medewerker(s) zichzelf en anderen versterken door het gebruik van empowerment technieken, verbindend communiceren en door het opbouwen van vertrouwen. De opleiding is het eerste onderdeel van het 1- of 2-jarig buddytraject en deze bestaat uit 4 fasen, gegeven in 9 online workshops van 2,5 uur. Er is keuze uit verschillende data. Wanneer de opleiding is doorlopen, gaan we de mederwerker aan een buddy (in kansarmoede) koppelen en zullen zij samen 'op pad' gaan. 

We geven graag een uitgebreide (inhoudelijke) toelichting over de opleiding in een persoonlijk gesprek.

Hoe nu verder? 

Is het al tijd om samen koffie te drinken? 
Op welke manier je ook betrokken wilt zijn, alle hulp is welkom!

 Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek met onze coördinator Kim Bareman. Dat kan door het fomulier hiernaast in te vullen.

Stel een vraag

BuddyLink is actief op social media, volg ons: 

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?